Вили Прагер

Вили Прагер е артист работещ в областта на съвремения танц и пърформанс. Той завършва експерименталните театрални класове 4хС, бакалаварса степен „Синтетичнo и сценичнo изкуствo“ в Пловдивския университет през 1999 и магистърска степен “ Соло, Танц, Авторство“ в Университета по изкуствата в Берлин през 2013. Като изпълнител Вили Прагер работи с режисьори и хореографи като Николай Георгиев, Галина Борисова, Иво Димчев, Матей Кейжар, Дойферт и Плишке, Томас Лемен, Ксавие льо Роа, Далия Ачин , Марен Щрак, Мартин Щтиферман и др.

Вили Прагер е автор на представленията ‘’Prager Strasse“ , „Game-a porter“, „Transformbility“,“Egyptian spring“, „The victory day“, „Transformability: Forever“. Заедно със Соня Преград създават проекта “Sequel for the future“в Берлин.

Вили Прагер е съосновател на фондация „Брейн Стор Проджект“ през 2005 г. Заедно с Ива Свещарова той създава и участва в “Watch your back“,“Cliche“, „Dona Clara“, “Предмиграционна треска“,“ +/- 359 Топология“ , „Музей на хигиената“, „Нашето последно па де дьо“, „Balkan Dance Reality Show“ „shamebox“, “Произведени за щастие“ „A better life“, “ Еуфория на болестта“.

Той участва в редица международни фестивали между които – ImPulstanz -Виена ; Tanz Tage-Берлин; ExPlore-Букурещ; Off Europe-Лайпциг ; Bazzar-Прага; Kondenz-Белград; Международен теартрален фестивал – Букурещ, „Spider“– Любляна, Platforma-Zagreb; Tanz Nacht-Berlin; „Варненско лято“- Варна, „Eрата на водолея“- Бургас и др.

Вили Прагер е съосновател на Номадската Танцова Академия и фестивала за съвременен танц и пърформанс „АНТИСТАТИК“. Прагер е съпродуцент на „Списание за танц“.