РЕГИСТРАЦИЯ

Благодарим ви, че проявявате интерес за участие в творческата лаборатория за млади хореографи „ХЕЛИОС“. Регистрацията ще бъде отворена на 21 март. Междувременно можете да се запознаете с Общите условия за участие и да подготвите своите документи.

Очакваме ви!