ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в творческа лаборатория за млади хореографи – проект „ХЕЛИОС“ : Хореографска Експериментална Лаборатория и Иновативна Образователна Сцена.