Второ издание на творческата лаборатория за млади хореографи „Хелиос“

От 12 до 24 юни 2023 ще се състои второто издание на образователния проект на Столична община в подкрепа на млади български хореографи. Партньори в организацията на „ХЕЛИОС“ (абревиатура на Хореографска Експериментална Лаборатория и Иновативна Образователна Сцена) са Асоциацията за развитие на София, Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и Международната организация и професионална мрежа за хореографи във Вашингтон (The International Choreographers’ Organization and Networking Services – Dance ICONS, Inc.).

Творческата лаборатория е уникален проект, чиято основна цел е да образова, подпомогне и култивира новата генерация съвременни български хореографи на XXI век в сферата на съвременния танц. „Хелиос“ ще се проведе отново в РЦСИ „Топлоцентрала“ и ще бъде в семинарен формат с всекидневни занимания от 10 до 17 ч. Програмата ще включва лекции по теория на хореографията, хореографска лаборатория включваща импровизация, експериментиране и композиция на танца, и кратко представяне на движенческия материал, генериран ежедневно, с дискусия и предложения за усъвършенстване на изразните средства. По време на образователния процес всеки от хореографите ще има възможност да създаде достатъчно материал, който в последствие да се организира в нови кратки експериментални творби, които ще бъдат представени на сцена пред публика в последния ден на „Хелиос“.

Участниците във втория випуск на творческата лаборатория ще бъдат определени от тричленно жури, в което участват Владимир Ангелов – хореограф, работил с балетни трупи по цял свят, главен директор на първата в света Международната организация и професионална мрежа за хореографи, базирана във Вашингтон – Dance ICONS, Inc.; Лора Николова – експерт в сферата на културата, с образование по класически балет и Коста Каракашян – режисьор и хореограф, артистичен директор на „Karakashyan & Artists“, който бе част от първото издание на „Хелиос“. Срокът за кандидатстване за включване в творческата лаборатория е от 30 март до 8 май 2023 г. Имената на участниците ще станат известни на 12 май 2023 г.