Министерството на културата за втора година в подкрепа на ХЕЛИОС

Второто издание на творческата лаборатория за млади хореографи ХЕЛИОС ще се реализира с партньорството и на Министерството на културата. До 8 май 2023г. се събират кандидатури за участие в образователния проект на Столичната община, който ще се проведе в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ от 12 до 24 юни 2023г. С финансовата подкрепа на Министерството ще бъдат осигурени хонорари на танцьорите, които ще бъдат избрани от участващите в проекта хореографи. Предвидени са и средства, с които да бъдат покрити транспортните разходи на творците, които живеят извън столицата. Участието в проекта не е обвързано с плащането на такса. Всички подробности, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите в интернет страницата на ХЕЛИОС. Партньори в организацията на творческата лаборатория за млади хореографи са Асоциацията за развитие на София, Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и Международната организация и професионална мрежа за хореографи във Вашингтон.