УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЛАДИ ХОРЕОГРАФИ ХЕЛИОС

18 май 2023 г. е финалната дата, до която ще се приемат кандидатури за включване в творческата лаборатория за млади хореографи ХЕЛИОС. Избраните участници ще бъдат обявени на 22 май 2023 г. Във второто издание на проекта те ще разполагат с бюджет в размер до 750 лв. за хонорари на танцьорите, които ще изберат да участват в творбите създадени в рамките ХЕЛИОС.

Образователният проект на Столична община ще се проведе от 12 до 23 юни 2023  г. от 10 до 17 ч. в регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. Всеки ден съдържа лекция по теория на хореографията, обедна почивка, хореографска лаборатория, включваща импровизация, експериментиране и композиция на танца, както и кратко лабораторно представяне на движенческия материал, генериран по време на деня с дискусия и предложения за усъвършенстване на изразните средства. Целта на този експериментален образователен процес е да се даде възможност на всеки от хореографите да създаде достатъчно движенчески материал, който впоследствие да се организира в нови камерни творби, които ще бъдат представени на сцена пред публика в последния ден преди закриването на творческата лаборатория.

ХЕЛИОС се организира от Столичната община в партньорство с Асоциацията за развитие на София, Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, Международната организация и професионална мрежа за хореографи – Вашингтон и с подкрепата на Министерството на културата.