КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧАСТИЕ В „TEATRI RIFLESSI“ – МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА КРАТКИ ПЪРФОРМАНСИ!

„Teatri Riflessi“ е фестивал, насочен към популяризиране на сценичните изкуства. В основата му е конкурс за кратки пърформанси без ограничения в жанра, които се представят на живо пред публика. От първото си издание през 2009 г. фестивалът популяризира и насърчава дискусията между драматургията и съвременните изразни средства в изпълнителските изкуства. Темата в деветото издание на конкурса е „CONTEMPORARY VISIONS“.

Сценичното произведение трябва да е дълго до 15 минути и да е оригинално замислено като кратък пърформанс, а не да е част от по-голям спектакъл. Темата „CONTEMPORARY VISIONS“ има за цел да насърчи дискусията за това как се променят изразните средства в съвременните изкуства чрез взаимодейстие с дигиталната среда и неконвенционалните пространства. Селектираните произведения ще получат парична награда от 500 евро, а участниците в тях подкрепа за пътните разходи за участие във фестивала. Предвидени са още парични награди за отличените творби.

Фестивалът „Teatri Riflessi“ се провежда в Дзаферана Етнеа, Сицилия, Италия. Кандидатурите се очакват до 24 март 2024 г., а събитието ще се проведе между 18 и 21 юли 2024 г. Благодарим за информацията на международната организация и професионална мрежа за хореографи със седалище във Dance ICONS. Пълната информация за фестивала и как можете да кандидатствате можете да намерите тук TR9 EN – IterCulture.