ЛОРА НИКОЛОВА: ХЕЛИОС ЦЕЛИ ДА ПОСТАВИ ПО-КАТЕГОРИЧНО И ПО ЕДИН НОВ НАЧИН СЪВРЕМЕННИЯ ТАНЦ НА КУЛТУРНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

Защо са важни проекти като ХЕЛИОС за младите творци в сферата на съвременния танц в България? 

Лора Николова: Проекти като ХЕЛИОС целят да поставят по-категорично и по един нов начин съвременния танц на културната карта на България.  Според мен основната цел на хореографската лаборатория е да предостави на участниците една основа, която да им позволи да наложат свой осмислен почерк, без да изпадат в буквален прочит на наследеното, а да предложат нещо ново, отвъд механичното подчинение на тенденциите и прякото отражение на вече постигнатото. Имитацията няма силата да вдъхновява.  

Как можете да определите кандидатурите, които разгледахте като член на журито на ХЕЛИОС? 

Лора Николова: Тази година имахме още повече желаещи и няма да скрия, че селекцията става все по-трудна. Фактът, че кандидатите идват от различни среди, институции и жанрове, обогатява допълнително обмена между хореографите. В това трето издание, седемте ни участници са представители на независимата танцова сцена и имат вече опит в хореографията. Това предвещава интересни експерименти, на които можем да бъдем свидетели по време на финалното им представяне на сцената на „Топлоцентрала“ на 26.06.2024.  

Какво бихте искали да видите във финалното представяне на танцовите миниатюри, които ще бъдат създадени по времето на проекта? 

Лора Николова: Надявам се в рамките на този проект да продължаваме да виждаме как музиката и движенията се вплитат в една идея, в едно настроение, а това е свързано с координацията на елементите, които само един добър хореограф може да постигне. Затова имам големи и оптимистични очаквания и от тазгодишното издание.