ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ: СМИСЪЛЪТ НА НАШАТА ТВОРЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Е ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ И ПРОЦЕСИ

Защо са важни проекти като ХЕЛИОС за младите творци в сферата на съвременния танц в България?

Владимир Ангелов: ХЕЛИОС е важна платформа, защото е единствената в България, където хореографите могат да експериментират, без да са подложени на натиска да постигнат успех, да представят продукт или да продадат представление. Когато тази тежест се снеме от твореца, когато му се даде сигурно пространство да развива идеите си той може да се потопи в изкуството и да го изследва по най-чистия начин. В същото време обратната връзка, която получава от останалите участници и от менторите, го прави част от една артистична общност, а не го оставя да работи в изолация, както често правят хореографите. 

Как можете да определите кандидатурите, които разгледахте като член на журито на ХЕЛИОС?

Владимир Ангелов: Това, което буди възхищение тази година е, че всички кандидати имат изключително качествени оригинални творби. За нас като жури беше предизвикателство да определим параметрите, по които да оценяваме таланта и хореографския потенциал. Разчитахме и на собствената си интуиция и на това как работата на артистите ни „говори“.

Какво бихте искали да видите във финалното представяне на танцовите миниатюри, които ще бъдат създадени по времето на проекта?

Владимир Ангелов: Опитвам се да нямам очаквания за финалното представяне. Това е смисълът на ХЕЛИОС! Не можем да изискваме от хореографите да ни покажат нещо, което ние, публиката искаме да видим. Напротив, искаме хореографите да създадат това, което те искат да ни покажат, дори на нас да не ни се хареса. Смисълът на нашата творческа лаборатория е да експериментираме с различни форми и процеси. Има два начина за творческо експериментиране: първият е да имаме цел и всичко да е свързано само с нейното постигане, а вторият е насочен по-скоро към проучване, към откривателство, към изразяване без преследване на конкретна цел и тогава можем да открием неща, които не сме очаквали. Искаме нашите хореографи да експериментират и с двата метода, което според нас ще обогати техните артистични и творчески практики.